Teatro alla Scala

24 total performances

Lisette Oropesa and Juan Diego Florez
April 11, 2023
Brescia/Amisano - Teatro alla Scala
Lisette Oropesa
Jan. 15, 2022
Brescia/Amisano - Teatro alla Scala
Lisette Oropesa and Joyce DiDonato
Nov. 20, 2021
© Brescia - Amisano / Teatro alla Scala
Lisette Oropesa
June 15, 2019
Brescia/Amisano - Teatro alla Scala